Coachning och Omställning

Genom det individinriktade arbete våra konsulter gör fungerar vi som naturliga coacher för att underlätta för människor att så snabbt som möjligt komma ut i arbete. Det är bl a av det skälet som vi försöker kartlägga Dig så brett som möjligt, även inom andra yrkesområden.

Vi ser det också som vårt ansvar att ge bra vägledning och ge goda råd för att förbättra möjligheterna till ett meningsfullt arbetsliv framöver.

Vår mycket individanpassade roll som coach/konsult kopplat till ett lika personligt kundansvar gör att vi tror att vi lättare lyckas matcha rätt person till rätt uppgift, än vad som annars hade varit fallet.