REFERENSER

Nyanländ till Sverige

En utländska medborgare som snabbt behövde arbete i landet trots vissa språkliga hinder. Acápio hjälpte främst till med vissa myndighetskontakter som var besvärliga för personen ifråga, men som gick lättare att undanröja för vår personal.

En av våra f d kunder såg potentialen hos personen ifråga.

Entreprenör

Coachning av danskfödd entreprenör.

Coachningen gick främst ut på att stötta entreprenören genom svenska regler och traditioner, utgöra bollplank och underlätta målstyrning.

Omställning till ett bättre arbete

Genomförande av en omställning till ett bättre passande arbete istället för den arbetsmarknadsutbildning som personen gick på.

Vi insåg tillsammans att detta var bättre eftersom det arbete utbildningen ledde till inte skulle lösa situationen långsiktigt för deltagaren. Istället togs fasta på personens tekniska utbildning utomlands som kom väl till pass hos en av våra gamla kunder.