Avtalat tjänsteutbud

VÅRA JOBBCOACHTJÄNSTER

*  Vi arbetar mycket individuellt med varje deltagare - "Du blir garanterat inte en i mängden".

*  Din coach blir Ditt bollplank - i praktiska frågor, hjälp med myndigheter och i att finna fram i arbetsmarknadens alla möjligheter.

*  Din coach och Du etablerar en långsiktig kontakt som kan erbjuda arbetsmöjligheter både kort- och långsiktigt  -  Du har alltid kvar Din kontaktperson hos oss för framtida "bruk" om så skulle behövas.

Acapio är ett brett bemannings- och rekryteringsföretag där samtliga coacher och konsulter har en lång och gedigen arbetslivserfarenhet, men även en del erfarenhet från arbetslöshet.

Hos oss är...

-   arbetare

-   tjänstemän

... välkomna. Vi ser heller inga täta skott mellan olika yrkeskategorier, utan försöker att med öppna ögon skapa nya möjligheter tillsammans med våra deltagare, ibland inom helt nya områden.

YRKESINRIKTNING

*  Våra coacher har genomgående en mångårig arbetslivserfarenhet från flera yrkesområden bakom sig.

*  I så gott som samtliga fall har också coacherna haft chefsansvar inom personalledning, ofta personalchefs- och/eller VD-erfarenhet, där coachning ingått som en naturlig eller specifik del.

*  I några fall har coacherna bedrivit egen verksamhet inom coacning.

*  Utbildningsmässigt har flera coacher genomgått olika externa utbildningar, men samtliga coacher har tillgodogjort sig en intern coachutbildning innan uppdrag erhålls inom bolaget.

*  Acápio tillämpar en starkt resultatinriktad metodik där tydliga mål och delmål så snabbt som möjligt skall leda fram till ett handlingsalternativ som parterna enats om, och helst då resultera i ett fast heltidsarbete.

*  Inriktningen på coachningen som våra coacher har genomfört har varierat mellan bolagets individrelaterade arbete med egna anställda till olika arbetssökande och ofta syftat till att finna arbete inom t ex transport- och byggsektorerna, inte sällan genom omställning till nya yrken.

*  Coachning av tjänstemän upp till chefsnivå har utförts av några av våra coacher, där mål och syfte varit att hjälpa till vid omställning av tjänst, eller stödja enskilda personer vars arbetssituation blivit ohållbar.

*  Våra coacher har med dessa erfarenheter tränats till god social förmåga och innehar ett stort mått av ödmjukhet inför de möten som arbetet innefattar.

GEOGRAFISKA OMRÅDEN

har en representation som ger god geografisk täckning över vårt avlånga land. På så sätt bevakar vi arbetsmarknaden på ett effektivt sätt för den flyttbare deltagaren, som har möjlighet att söka arbete i andra landsdelar.

Vi har även representant i Norge för att underlätta utbyte mellan länderna.

I följande arbetsmarknadsområden finner Du jobbcoacher:

*  Göteborg 


*  Stockholm


*  Motala      


*  Malmö      


*  Luleå     

ERFARENHET - UTBILDNING

*  Våra coacher har genomgående en mångårig arbetslivserfarenhet från flera yrkesområden bakom sig.

*  I så gott som samtliga fall har också coacherna haft chefsansvar inom personalledning, ofta personalchefs- och/eller VD-erfarenhet, där coachning ingått som en naturlig eller specifik del.

*  I några fall har coacherna bedrivit egen verksamhet inom coacning.

*  Utbildningsmässigt har flera coacher genomgått olika externa utbildningar, men samtliga coacher har tillgodogjort sig en intern coachutbildning innan uppdrag erhålls inom bolaget.

*  Acápio tillämpar en starkt resultatinriktad metodik där tydliga mål och delmål så snabbt som möjligt skall leda fram till ett handlingsalternativ som parterna enats om, och helst då resultera i ett fast heltidsarbete.

*  Inriktningen på coachningen som våra coacher har genomfört har varierat mellan bolagets individrelaterade arbete med egna anställda till olika arbetssökande och ofta syftat till att finna arbete inom t ex transport- och byggsektorerna, inte sällan genom omställning till nya yrken.

*  Coachning av tjänstemän upp till chefsnivå har utförts av några av våra coacher, där mål och syfte varit att hjälpa till vid omställning av tjänst, eller stödja enskilda personer vars arbetssituation blivit ohållbar.

*  Våra coacher har med dessa erfarenheter tränats till god social förmåga och innehar ett stort mått av ödmjukhet inför de möten som arbetet innefattar.

står för värdegrunder som tolerans, mångkulturell förståelse och ett brett och gediget kunnande som vi baserar på våra erfarenheter.

Fakta om oss

  • Acapio har 10 st coacher
  • Huvudkontor: Första Långgatan 20 7:e vån, 413 28 Göteborg
  • Öppettider: Vardagar 09.00-17.00. För bokning även andra tider:
  • E-post adminsitration: info@acapio.com
  • Jourtelefon: 031-775 38 50
  • Hemsida: www.acapio.com