Anställda och Arbetssökande

Antingen Du redan är - har varit anställd hos oss - eller registrerat Dig som arbetssökande har Du en personlig konsult som ansvarar för Dig hos oss.

Vid pågående eller kommande uppdrag företaget arbetar med står Du därmed på en given förtur vid nya tjänstetillsättningar.

Uppgifter om Dig som arbetssökande eller anställd samlar vi i företaget så länge Du själv önskar, för att underlätta möjligheterna att finna ett lämpligt arbete.