Företaget

ARBETSMETODIK MOT KUNDER

*Genomgång av kravspecifikationer

*Aktiv bevakning och sök efter personal efter   uppgjord tidsplan med vår beställare.

*Noggrann gallring vid intervjuer och personliga urval för rätt personalmatchning.

*Presentation av en eller flera kandidater.

*Uppföljning och utvärdering.

*Personalutveckling och vidareutbildning av  personal.
Vår verksamhet består av följande huvudgrenar:

PERSONALUTHYRNING

PERSONALREKRYTERING

JOBBCOACHNING

ETABLERINGSLOTSNING

PROJEKT - ENTREPRENADER

Dagligen arbetar våra resurskonsulter som finns placerade på olika platser i landet med aktiv matchning av personal till kunduppdrag.  

Ett brett nätverk med bl a databaser som byggts upp genom åren ger möjlighet till snabb service.

PERSONLIG SERVICE SOM AFFÄRSIDÉ

Som beställare arbetar Du med samma konsult hos oss, som väl känner till Ditt behov och kan matcha rätt personal för respektive uppdrag.

Vi har en jourtelefon som är öppen 7 dagar i veckan året runt.