Inom utbildning och pedagogik har vi en bred och gedigen kompetens

Skola

Utbildningsväsendet kräver alltmer komplexa lösningar som vi gärna ställer upp på, bl a följande:

  • Vidareutbildning av egen personal vid projekt som kräver detta.
  • Skolledare som rektor och utbildningsledare
  • Speciallärare inom privat och kommunal skola
  • Vikarierande lärare på olika stadier
  • Fritidsledare inom bl a friskolor